İçeriğe atla

Okuma Süresi: 7 dakika /

Uzun yıllardır, derinin doğal bir materyal, yan ürün hatta atık olması sebebiyle çevre dostu bir seçenek sınıfına girmesi konusunda bilgilendirildik. Hayvan derisi zaten etleri tüketilen hayvanlardan arda kalanlardı ve sağlığımız için en iyi seçenekti! Peki gerçekten öyle mi? Gelin beraber derinin dünü, bugünü, yarını hakkında bazı gerçeklere ışık tutalım.

Collective Fashion Justice Organization'a göre, deri endüstrisi deriyi genellikle 'yan ürün' olarak tanımlayarak ve mali olarak önemsiz bir şeymiş gibi göstererek yanıltıcı bir anlatı oluşturuyor. Bu anlatı, deri satın almanın hayvan katliamına veya çevresel zarara katkı sağlamadığını, aksine atığı azalttığını öne sürer. Ancak bu perspektif doğru değildir.

Deri, hem et hem de süt endüstrisi için önemli bir varlık olarak görülüyor; 2020 yılında küresel deri ürünleri pazarının değeri 394 milyar ABD Doları olarak gerçekleşti. Sığır eti hem eti hem de sütü için yetiştirilir ve eti için kesilen bir ineğin derisi etinden daha az değerli olsa da yine de aynı derecede karlıdır.

Bu endüstriler sığır derilerini raporlarında atık yerine değerli bir 'yan ürün' olarak etiketliyor. Deri satın almak bu büyükbaş hayvan endüstrilerini doğrudan destekler ve finansal istikrarlarında çok önemli bir rol oynar. Özellikle alternatif vegan derinin popülaritesinin artması gibi faktörler nedeniyle deriye olan talebin azalması nedeniyle sığır derisi satışlarında düşüş yaşayan mezbahalar, milyonlarca dolarlık zarar bildirdi.

Bu mali kayıpların bir kısmı, önemli ölçüde daha düşük çevresel etkiye sahip olduğu kanıtlanmış vegan deri alternatiflerinin ortaya çıkmasına bağlanıyor. PU sentetik deri gibi malzemeler bile daha düşük çevresel ayak izine sahip olsa da sonuçta biyo bazlı yeni nesil malzemelere geçişi gerektiriyor. Her ne kadar hayvancılık sektörünün çevreye, hayvanlara ve insanlara verdiği zararlar deri satışlarıyla karşılansa da alternatiflerin artması bu zararların telafisini zorlaştırıyor.

Sürdürülebilir Giyim Koalisyonu'na göre deri, gezegen üzerindeki en kötü etkilerden birine sahip olan materyallerden biridir. Tabaklama öncesi ham madde olan inek derisi, sentetik deri ve polyestere göre çevre için çok daha fazla zararlıdır. Tek bir ineğin derisinin su ayak izi 10.000 litrenin üzerindedir ve bir çift deri ayakkabı, bir kişinin 10 yıl boyunca günlük önerilen miktarda içtiği kadar suyu tüketir.

Arkeologlar tarafından keşfedilen en eski sağlam deri ayakkabının tarihi 5.500 yıl öncesine dayanıyor; sığır derisinden yapılmış, bir Ermeni mağarasında bulunmuş ve Giza Piramitlerinden 1.000 yıl öncesine ait. Bu da modada en çok kullanılan hayvansal malzeme olan derinin ne kadar uzun zamandır hayatımızın bir parçası olduğunun açık bir kanıtı. Bu nedenle ayakkabıdan cekete, cüzdandan kemere kadar giyim alışkanlıklarımızda çeşitli uygulamalara sahip olan derinin kullanımının beraberinde neler getirdiğini anlamak büyük önem taşıyor.

Giydiğimiz derinin büyük bir kısmı birkaç ülkede üretiliyor: Hindistan, Rusya, İtalya, Brezilya ve Çin önde gelen ülkeler arasında. Hindistan derisinin neredeyse üçte birini üreten Kanpur, birçok uluslararası markanın derilerini düşük maliyetlerle tedarik ettiği bir yer ve bu da ona Hindistan'ın deri şehri unvanını kazandırıyor. Kanpur'daki yaklaşık 400 tabakhaneden günde yaklaşık 50 milyon litre atık su üretiliyor ve su kaynaklarına her gün 20 olimpik yüzme havuzuna eşdeğer zehirli su salılıyor. Yaygın yanılgıların aksine deri sadece değersiz bir yan ürün değildir: Deri ürünleri H****s gibi lüks markaların gelirinin yarısını temsil etmektedir.

Araştırmalar, hayvancılık sektöründen elde edilen deriyi deri ürünlerine dönüştürmektense çöp sahasına atmanın çevre açısından daha iyi olacağını gösteriyor.

Çevresel Etki

Gıda ve Tarım Örgütü'ne (FAO) göre, deri tedarik zinciri de dahil olmak üzere, hayvancılık sektörü küresel sera gazı emisyonlarının %14,5'inden sorumlu olup, ulaşım sektörünü bile geride bırakıyor. Azalan talebe rağmen deri sektörünün 2025 yılına kadar yılda 430 milyon ineği kesmesi gerekeceği tahmin ediliyor. Deri üretimi için gerekli olan kapsamlı hayvancılık, su ve toprak kaynaklarının aşırı kullanılmasına ve önemli miktarda zararlı gaz emisyonuna yol açıyor. Üretim süreci, önemli miktarda kaynak tüketen ve zararlı kirleticileri açığa çıkaran birkaç aşamadan oluşur. Özellikle tabaklama işlemi, su kaynaklarını kirleten ve ekosistemler ve su yaşamı için ciddi riskler oluşturan atık su ve kimyasalların açığa çıkmasına neden olur. Tabaklama işlemi kaynak yoğun ve toksiktir. Bir ton deri üretmek için ortalama 8.000 litre suya ihtiyaç duyulmaktadır. "River Blue" adlı belgeselde gösterildiği gibi, deri işlemede kullanılan kimyasalların konsantre miktarları, uygun şekilde arıtılmadan ana su kaynaklarına salınıyor ve bu da sulama ve temiz su kaynaklarını etkiliyor. Bunun, deri üretiminin gerçekleştiği bölgelerde yaşam üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu ve yaşam beklentisinde dikkate değer bir azalma olduğu gösterilmiştir.

Hem PETA hem de Greenpeace, hayvan refahı ve ekolojik etki hakkında kapsamlı raporlar yayınladı. Her iki rapor da zararın hayvan refahının ötesine geçerek ormanları ve yaban hayatını tehdit ettiğini vurguluyor. Bir hayvanın beslenmesi için ömrü boyunca yaklaşık 10.000 metrekareye eşdeğer bir alana ihtiyacı vardır ve yalnızca Brezilya'da her yıl 213 milyon hayvan yetiştirilmektedir. Dünya Yaban Hayatı Fonu (WWF), deri üretimi için hayvan yetiştirmenin ormansızlaşmanın başlıca nedenlerinden biri olduğunu ve Amazon yağmur ormanlarında ormansızlaşan arazinin %80'inin sığır çiftçiliğine atfedildiğini bildirdi.

İnsan hakları ihlali

Deri üretiminde çevre sorunları kadar adil üretim ve insan hakları sorunları da önemli kaygılardır. Deri üretiminin ağırlıklı olduğu pek çok bölgede, özellikle de gelişmekte olan ülkelerde, çalışma koşulları çoğunlukla sömürücü ve güvensizdir. Uzun çalışma saatleri, yetersiz ücretler, çocuk işçiliği ve güvensiz çalışma koşulları yaygın sorunlardır. Uluslararası Çalışma Örgütü'ne (ILO) göre, deri üreten birçok ülkede işgücü düzenlemeleri ve uygulamaları zayıftır ve bu da insanlık dışı uygulamalara yol açmaktadır. ILO, 40 milyondan fazla insanın modern köleliğe maruz kaldığını ve deri gibi sektörlerde emek sömürüsünün yaygın olduğunu tahmin ediyor.

Özellikle bronzlaşma sürecinde işçiler uzun çalışma saatlerine, düşük ücretlere ve tehlikeli kimyasallara maruz kalarak sağlık sorunlarına yol açıyor ve yoksulluk döngüsünü sürdürüyor. Tabaklama işlemi, çürümeyi önlemek için derilerin kimyasal bir çözeltiye batırılmasını içerir. Raporlar, tabaklama işlemlerinin yaklaşık %90'ının, krom gibi bilinen kanserojen maddeler de dahil olmak üzere toksik kimyasallar ve gazlar içeren krom tabaklama kullandığını göstermektedir. Bu süreç genellikle, on yaşındaki çocuklar da dahil olmak üzere sömürülen işçilerin deri tabaklamak için çalıştırıldığı gelişmekte olan ülkelerde meydana gelir. Bu zehirli tabakhanelerin işçilerin sağlığı üzerinde kanser, üreme sorunları, cilt reaksiyonları ve cüzzam gibi ciddi etkileri vardır. Bazı "tabakhane kasabaları", yerel su kaynaklarına salınan toksik kimyasallar ve atıklar nedeniyle tabakhane işçilerinin yaklaşık %90'ının 50 yaşına ulaşamadan öldüğüne tanık oldu.

Hayvan zulümü

Hayvansal deri üretiminde belki de en göze çarpan ama çoğu zaman gözden kaçırılan konu, deri talebimizi karşılamak için hayvanlara uygulanan zulümdür. Her yıl 1,5 milyar hayvanın derisinin deri olarak kullanıldığı tahmin ediliyor; bu sayı, Avrupa ve Kuzey Amerika'nın toplam nüfusunu aşıyor. Bu hayvanlar, kalabalık ve sağlıksız fabrika-çiftlik koşullarında tutulmaktan, mezbahalarda kesilmeye kadar büyük acılar çekiyor. Yeni doğanlar ve hamile annelerden alınanlar da dahil olmak üzere dana ve kuzular, derilerinin yumuşaklığı nedeniyle özellikle moda endüstrisinde tercih edilmektedir. Derileri genç yaşta son derece yumuşak olduğundan "son derece değerli" kabul edilir ve daha buzağı iken kesime gönderilir. Eldiven gibi bazı ileri teknoloji ürünlerinde fetüs ve ölü doğmuş hayvanların derilerinin bile kullanıldığı biliniyor. Buzağılar genellikle künt travma nedeniyle öldürülürken, sığırları öldürmek için tercih edilen yöntemin, boğazını kesmeden önce hayvanın kafasına sabit cıvatalı bir silahla ateş edilmesi olduğu düşünülüyor. Maalesef birçok ülkede bu silahların temini maddi veya kültürel sebeplerden dolayı sağlanamıyor. Büyük ölçekli deri üretimi yapan işletmelerde ineklerin kanama sırasında bilinçli oldukları belgelenmiştir. Kürkü için yetiştirilen hayvanlara da benzer işlemler uygulanır. Bu hayvanlar kafeslere kapatılıyor, kilo almak ve kürk hacmini artırmak için belirli bir süre hareketsiz tutuluyor, ardından kürk kalitesini ve bütünlüğünü korumak için elektrik veriliyor.

Yüzyıllar sonra, yalnızca insan kaynaklı bir iklim krizini değil, aynı zamanda metalaşma ve sınırsız kapitalizm üzerine inşa edilen hayvan ve sosyal refah krizini de ele aldığımızda, derinin ötesine geçmenin zamanı geldi. Her gün devam eden maddi yenilikler, hayvanların ötesine geçen ve geleneksel modanın sınırlarını aşan tamamen etik bir moda geleceğinin olasılığını kanıtlıyor. Artık tasarımcıların ve tüketicilerin deriyi hayvanlardan geldiği için seçmediklerini biliyoruz; sahip olduğu belirli özellikler nedeniyle onu seçiyorlar. Bitki bazlı deri zaten bu özelliklerin çoğuna sahiptir. Collective Fashion Justice tarafından yapılan bir ankete göre, Avustralyalıların %75'i ve Birleşik Krallık'taki insanların yaklaşık %78'i, sürdürülebilir olması ve kolayca bulunabilmesi durumunda hayvansal olmayan deriyi tercih ediyor. Benzer şekilde Çin'de ankete katılan tüketicilerin %90'ı yeni nesil sürdürülebilir ve hayvan dostu bitki bazlı deriyi tercih ediyor.

İnsan refahına ve ekolojik dengeye katkıda bulunurken hayvan zulmünü durdurmak mümkün!

Bitki bazlı deri hakkında daha fazla bilgi edinmek için blog yazımıza göz atın:Kaynaklar :

Sepet

Sepetiniz şu anda boş.

Alışverişe Başla

Seçenekler